VAD HÄNDE MED MS ESTONIA?

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga