TRE KRONOR — ELVA GULD OCH TOLV FÖRBUNDSKAPTENER

Uppdragsgivare: Idrottsförlaget

Formgivning: Omslag och inlaga