TILL MINNE AV JACOB PALMSTIERNA — EN ANTOLOGI!

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga