SÖNDAG MORGON

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag AB

Formgivning: Omslag och inlaga