SKAM

Uppdragsgivare: Tukan Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga