SEX STEG TILL EN LÖNSAM FÖRETAGSKULTUR

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga