ROGER MOORE — DEN SISTE GENTLEMANNEN

Uppdragsgivare: Nona Bokförlaget Nona AB

Formgivning: Omslag och inlaga