PÅVEN FRANCISKUS

Uppdragsgivare: Catholica Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga