NILS EDÉN — DEMOKRATINS STADSMINISTER

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag AB

Formgivning: Omslag och inlaga