MARATON TILL EVIGHETEN

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga