KVINNLIGA PSYKOPATER

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Inlaga