KÄRLEK, TBC OCH LIBERALISM

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga