JACQUES MARITAIN

Uppdragsgivare: Catholica Förlag

Formgivning omslag och inlaga