FRAMGÅNGS-
FÖRETAGANDETS NYA GEOGRAFI

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Omslag och inlaga