FÅFÄNGANS TRIUMFER

Uppdragsgivare: Ekerlids Förlag

Formgivning: Inlaga