NE ÅRSBOK 2015

Uppdragsgivare: Nationalencyklopedin

Formgivning: Omslag och inlaga